Klaveroogst. Het hooi droogt en verweert in de schuur. Daarna dorsen we het zaad er uit, waarna we het zaad met een speciale machine schonen.

In 2013 namen we onder de naam VOF Klavergoud de teelt van Fries-Groninger witte klaver over van Jan Medema. Het is het enige overgebleven Nederlandse landras witte klaver. Wij houden het ras in stand en telen het biologisch voor het zaad. Klaver wordt populairder bij biologische melkveehouders en ook wel akkerbouwers, omdat het een plantaardige eiwit- en stikstofbron is. Zo voedt klaver zowel de bodem als dieren die grasklaverweides begrazen. Fries-Groninger klaver is blauwzuurarm, waardoor het gezonder is voor de dieren.

Wij telen het zaad. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) keurt het gewas op het veld en het gewonnen zaad op kiemkracht en zuiverheid. Onze oogsten zijn nog wat wisselend: soms slechts 50 kilo zaad, soms 100 en een enkele keer 150 kilo van de hectare die we inzaaien. Tijdens de overgang naar biologisch kunnen we alleen al eerder geoogst biologisch zaad aanbieden. Ook in 2016 hebben we nog bioklaver geoogst, dat in de zomer van 2017 gedorst en daarna geschoond wordt.